kierunekDZICZ.pl - RowerowaWitryna - podróże małe i duże
:: kierunekDZICZ.pl :: RowerowaWitryna :: podróże małe i duże :: Poczta Galeria zdjęć Forum rowerowe   
kalendarz imprez szlaki rowerowe kluby rowerowe historia rajdów odznaki turystyczne podstawowe informacje o pttk
   główna » o nas » nasze rodzinne strony
Wycieczki więcej
Zdjęcia, opisy, mapki ...
wybierz
wycieczkę
 • Wyprawy rowerowe
 • Imprezy turystyczne
 • Parki Narodowe
 • Obiekty krajoznawcze
 • Zamki w Polsce
 • Wyszukiwarka
  Umożliwia wyszukanie informacji na naszych stronach.
  O nas więcej
  Trochę informacji o twórcach witryny i ich rowerach.
 • Puszczykowo
 • Nasze rodzinne strony
 • Poznań
 • O stronie
 • Ostatnie zmiany
 •     30.09.2021
 • Struktura
 • Linki więcej
  Kilka ciekawych i pomocnych odnośników
  Poczta więcej
  Dane adresowe:
  e-mail >>
  Reklama więcej
  rowery top lista
  Nasza witryna znajduje się na serwerze firmy:
  powiat krośnieński, gmina Bobrowice
  Bronków Dychów nasze rodzinne strony


  Polska, województwo lubuskie, powiat krośnieński Poniższe informacje pochodzą z mapy administracyjno-turystycznej powiatu krośnieńskiego (wydanie pierwsze 2000) wydanej przez:
  Zakład Kartograficzny SYGNATURA
  ul. Dolina Zielona 28
  65-154 Zielona Góra
  tel./fax. (068) 327 17 69
  e-mail:redakcja(-at-)sygnatura.com.pl
  Redakcja kartograficzna:
  Robert Cach, Witold Czajka, Andrzej Gogoc
  Informator o gminach:
  Sławomir Stańczak
  Autor zdjęć: Stanisław Straszkiewicz, Marcin Skóra


  Miejscowości Bronków i Dychów leżą w gminie Bobrowice w powiecie krośnieńskim.

  Powiat krośnieński położony jest w centrum przewężenia rozległego Niżu Europejskiego, w dorzeczu środkowego biegu Odry, między 14°30' i 15°30' długości geograficznej, a 51°10' i 52°10' szerokości geograficznej. Powierzchnia powiatu charakteryzuje się pofalowanym i pagórkowatym terenem, który jest wynikiem występowania ciągów wzgórz morenowych Wzniesienia Gubińskiego i Wału Zielonogórskiego. Najwyższym punktem powiatu jest Trzebulskie Pogórze (135 m npm.), najniższym zaś rejon ujścia Nysy Łużyckiej do Odry (poniżej 25 m npm.). Przez środek powiatu krośnieńskiego rozciąga się w układzie równoleżnikowym Pradolina Warszawsko - Berlińska osiągająca pod Krosnem Odrzańskim swoje maksymalne zwężenie 2,5 km. Znajdując się w środkowo - zachodniej części województwa lubuskiego, powiat graniczy bezpośrednio od strony zachodniej z Niemcami, od północy z powiatem słubickim i sulęcińskim, od strony wschodniej z powiatem świebodzińskim i zielonogórskim, a od południa z powiatem żarskim. Przy 1390 km2 powierzchni zamieszkanej przez 60190 osób, powiat krośnieński obejmuje swym zasięgiem miasto Gubin, gminę Bobrowice, gminę Bytnicę, gminę Dąbie, gminę Gubin, gminę Krosno Odrzańskie i gminę Maszewo.


  osobliwości krajobrazowe powiatu

  Piękne i czyste jeziora, malowniczo płynące i tajemnicze rzeki, liczne stawy i strumienie, stanowią od wieków wizytówkę tego regionu. Obszar powiatu krośnieńskiego charakteryzuje się bogatą przyrodniczą różnorodnością, wynikającą z istnienia ekosystemów łąkowych, leśnych i wodno-bagiennych, które znalazły swoje odzwierciedlenie w czynnej ochronie przyrody. Powiat może poszczycić się istnieniem dwóch parków krajobrazowych, ośmiu obszarów chronionego krajobrazu, dwóch rezerwatów przyrody, wielu użytków ekologicznych i pomników przyrody.

  - Gryżyński Park Krajobrazowy

  utworzony w 1996 roku na powierzchni 2755 ha położony w dolinie Gryżyńskiego Potoku. Teren parku rozciąga się na powierzchni 5 gmin: Krosno Odrzańskie, Bytnica, Czerwieńsk, Łagów i Skąpe. Park cechuje wielkie zróżnicowanie i bogactwo rzeźby terenu. W pasie o szerokości 2-3 km i długości 12,5 km występuje niezmierna różnorodność form rzeźby i akumulacji polodowcowej. Jest to swego rodzaju naturalny skansen rzeźby polodowcowej. Dno rynny zostało wcięte w osady sandrowe na głębokość ponad 30 m. Nachylenie zboczy waha się w granicach 22-65 stopni. W rynnie Gryżyny znajduje się aż 11 polodowcowych jezior rynnowych oraz 12 stawów rybnych. Wielką atrakcję stanowią liczne źródła zboczowe. Największym jeziorem parku jest jezioro Jelito o powierzchni 49,9 ha i głębokości 36,3 m. Wśród porośniętych gęstym lasem sosnowym zboczy doliny, występuje wiele rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt oraz roślin. Na szczególną uwagę zasługuje ptactwo parku. Spotkać tu można tak rzadkie ptaki jak: orzeł bielik, łabędź niemy, bąk, perkoz rdzawoszyi, cyraneczka, gęgoł, żuraw. Uważni zwiedzający wśród licznych jezior, ruin starych młynów i wąskich malowniczych jarów mogą również dostrzec żeremia i nory bobrów oraz objęte ochroną tak rzadkie gatunki roślin jak: goździk siwy, rosiczka, grzybień biały.


  - Krzesiński Park Krajobrazowy

  utworzony w 1998 roku położony jest w zachodniej części Doliny Środkowej Odry, gdzie obejmuje swym zasięgiem terasy pradoliny Odry i ujściowy fragment doliny Nysy Łużyckiej. Całkowita powierzchnia parku wynosi 8546 ha z czego 4770 ha, położone jest w gminie Gubin, 1897 ha w gminie Cybinka oraz 1879 ha w gminie Maszewo. Charakterystyczną cechę parku stanowi stosunkowo duży udział użytków rolnych, które położone są na terasie dolnej pradoliny Odry. Najcenniejszym obszarem Parku jest suchy polder przeciwpowodziowy Krzesin - Bytomiec, o powierzchni 1200 ha. Teren parku zamieszkuje blisko 155 gatunków ptactwa, 3 gatunki jaszczurek, 2 gatunki węży, 13 gatunków płazów i 33 gatunki ssaków. Na szczególną uwagę zasługują dwa gatunki ssaków umieszczone w "Polskiej czerwonej księdze zwierząt", a mianowicie: bóbr europejski i borowiaczek (nietoperz). Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Kłopot" - kolonia bociana białego we wsi Kłopot (gmina Cybinka). Jedno z największych w Europie miejsc gniazdowania bociana.


  - Rezerwat leśny "Dębowiec"

  położony na terenie Nadleśnictwa Gubin o powierzchni 9,73 ha. Jeden z nielicznych w Polsce rezerwatów faunistycznych. Utworzony w celu zachowania nie tylko starodrzewia dębowego (przeciętnie 210-230 lat), ale i stanowisk chronionych owadów: jelonka rogacza i kozioroga dębosza.


  - Rezerwat leśny "Uroczysko Węglińskie"

  znajduje się ok. 3 km na północny wschód od wsi Mielno, na terenie Nadleśnictwa Gubin. Rezerwat ten o powierzchni 6,95 ha, został utworzony w celu zachowania naturalnego, wieloletniego starodrzewia z licznym udziałem dębów pomnikowych. Atrakcyjność tego miejsca dodatkowo podnosi urozmaicona rzeźba terenu. W pagórkowatym, poprzecinanym jarami o stromych zboczach terenie, wyróżnić można dwa zespoły leśne: świetlistą dąbrowę i las bukowo dębowy. Wiele z pośród rosnących tu dębów i buków osiąga imponujące rozmiary (przeciętnie od 100 do 200 lat).


  co warto zobaczyć

  We wszystkich gminach powiatu znajdują się cenne zabytki:

  Krosno Odrzańskie - m.in. barokowy kościół parafialny, ruiny krośnieńskiego zamku z czasów Henryka Brodatego, neogotycki kościół z 1887 roku.

  Gubin - XVI wieczny ratusz miejski, kościół farny zniszczony w 1945 roku, w obecnej formie jest budowlą gotycką z zachowanymi fragmentami murów romańskich, fragment z tzw. Bramą Dziewiczą pochodzącą z XIV w., wolnostojąca cylindryczna baszta Bramy Ostrowskiej, wybudowana w pierwszej połowie XVI wieku.

  Bytnica - XIX wieczny zespół zabudowy mieszkalnej starej części wsi.

  Chlebowo - gotycki kościół z XIII wieku, przebudowany w okresie XV-XVI wieku.

  Czetowice - późnogotycki kościół z XV wieku.

  Dąbie - kościół gotycki z polnego kamienia wzniesiony w XIII-XIV wieku oraz XIX wieczny dwór.

  Gęstowice - barokowy kościół z końca XVII w.

  Grabin - barokowy dwór z XVIII w. (obecnie pensjonat)

  Gębice - ruiny kościoła z XV w., do którego prowadzi aleja z czerwonych dębów, a także ruiny XVI w. zamku.

  Kosierz - gotycki kościół z XIII w.


  agroturystyka w powiecie krośnieńskim

  Ziemia krośnieńska jest przyjazna dla turystów, ma wiele do zaoferowania i powoli staje się atrakcyjnym regionem wypoczynkowym dla amatorów biernego i czynnego wypoczynku, szukających wytchnienia z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Właściciele gospodarstw oferują wypoczynek w pięknych okolicach położonych wśród licznych lasów, malowniczo płynących rzek, jezior i stawów.
  W swoje gościnne progi zapraszają duże, nowoczesne gospodarstwa specjalistyczne, a także małe tradycyjne, które w części zachowały swój ludowy charakter.
  Agroturystyka łączy tradycyjne wyjazdy na letniska z rekreacją, krajoznawstwem, a także rodzinną atmosferą domu gospodarza. Oprócz familijnych atrakcji, domowego wypieku chleba, jazdy konnej, wypraw rowerowych i kajakowych, możemy zdecydowć się na osobliwą wyprawę do farmy danieli lub strusi afrykańskich.
  Tereny łowieckie cieszą się wielkim uznaniem wśród krajowych i zagranicznych myśliwych. Niewątpliwą atrakcję stanowią liczne jeziora, stawy i rzeki przyciągające rzesze amatorów wędkowania. Łącznie powiat oferuje ponad 500 ha łowisk.

  - Gmina Bobrowice

 • Państwo Przewłoccy, Bronków 71 a, 66-627 Bobrowice, tel. (068) 391 31 85
  www.stadnina-bronkow.pl
 • Elżbieta i Marek Będkowscy, Bronków 58 a, 66-627 Bobrowice, tel. (068) 391 33 06
 • Bogumiła Rymaszewska, Bobrowice 117 b, 66-627 Bobrowice, tel./fax. (068) 391 32 40
 • Mario Nierodzik, Bronków 28a, 66-627 Bobrowice, tel. (068) 391 33 70
  www.holidays.republika.pl
 • Jacek Dąbrowski, Bronkówek 1, 66-627 Bobrowice, tel. (068) 391 32 30
 • Zdzisława Grala, Prądocinek 8, 66-627 Bobrowice, tel. (068) 391 39 74
 • Jan Rowiński, Tarnawa 29, 66-627 Bobrowice
 • Cecylia Issel, Bronków 11, 66-627 Bobrowice, tel. (068) 391 31 65
 • Ewa i Andrzej Lipka, Brzózka 23, 66-627 Bobrowice, tel. (068) 383 89 03


 • - Gmina Bytnica

 • Janusz Lewgowd, Gryżyna 39, 66-630 Bytnica, tel. (068) 391 50 34
 • Henryk Kasowski - Rancho Gryżyna, Gryżyna 22, 66-630 Bytnica, tel. (068) 391 50 20
 • Tadeusz Antczak, Bytnica 33, 66-630 Bytnica, tel. (068) 391 57 73
 • Maria Ogrodnik, Budachów 26, 66-630 Bytnica, tel. (068) 391 54 09
 • Mariusz Dominikowski, Struga 7, 66-630 Bytnica, tel. (068) 391 70 09
 • Stanisław Jezierski, 66-630 Bytnica, tel. (068) 383 50 81
  leśne pole namiotowe w Strudze nad jeziorem "Ciche"
  www.lesnepole-namiotowe.prv.pl


 • - Gmina Dąbie

 • Anna Wiktorska, ul. Młyńska 1, 66-615 Dąbie, tel. (068) 383 23 80
 • Małgorzata Mueller, Brzeźnica ul. Główna 7a, 66-615 Dąbie, tel. (068) 383 21 84
 • Maria i Mieczysław Staszewscy, Szczawno ul. Główna 1, 66-615 Dąbie, tel. (068) 383 23 36
 • Małgorzata Woźniak, Szczawno ul. Podgórna 5, 66-615 Dąbie, tel. (068) 383 23 31
 • Kazimierz Mazurkiewicz, Dąbki 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. (068) 383 67 80


 • - Gmina Gubin

 • Teresa Misterkiewicz, Starosiedle 68, 66-633 Stargard Gubiński, tel. (068) 359 28 32
 • Stanisława Piasecka, Bieżyce 10a, 66-620 Gubin, tel. (068) 359 79 93
 • Rinaldo Kiecoń, Wałowice 35a, 66-623 Wałowice, tel. (068) 359 13 10


 • - Gmina Krosno Odrzańskie

 • Jacenty Jurewicz, Marcinowice 80, 66-600 Krosno Odrz., tel. (068) 383 73 96
 • Zdzisław Banaszak, Gospodarstwo Rybackie Karp, Osiecznica ul. Krośnieńska 2,
  66-600 Krosno Odrz., tel./fax. (068) 383 70 96
 • Wiesław Kubasik, Farma Strusi Afrykańskich, Dąbki 6b,
  66-600 Krosno Odrz., tel. (068) 383 99 72
 • Jacek Wojtyna, Strusia Farma, Kamień, 66-600 Krosno Odrz., tel. (068) 383 68 60


 • - Gmina Maszewo

 • Dorota Niekrasz, Rzeczyca 28, 66-614 Maszewo
 • Zdzisław Leśko, Skórzyn 48, 66-614 Maszewo, tel. (068) 383 68 79
 • Wojciech Kołoszyc, Chlebów 4, 66-614 Maszewo, tel. (068) 391 44 90
 • Ryszard Wojtczak, Miłów 40, 66-614 Maszewo, tel. (068) 391 41 04
 • Ryszard Rękawek, Skarbona 22, 66-614 Maszewo, tel. (068) 391 40 05
 • Marek Mrowiński, Korczyców 16, 66-614 Maszewo, tel. (068) 383 16 25
 • Kazimierz Partocki, Rybaki 57, 66-614 Maszewo, tel. (068) 383 13 90


 • baza noclegowa

  - Gmina Bobrowice

 • OW "Park Magnolia", Bronków, 66-627 Bobrowice, tel. (068) 391 33 74
 • OW "Leśny", Kołatka, 66-627 Bobrowice, tel. (068) 324 43 00
  www.lesny.terramail.pl
 • Pensjonat Dychów, 66-627 Bobrowice, tel. (068) 383 53 41
  www.dychow.hotel.pl
 • Domek letniskowy nad Bobrem, Tarnawa Krośnieńska 12, 66-627 Bobrowice, tel. (068) 383 12 78


 • - Gmina Bytnica

 • Pałac Gryżyński, Gryżyna 39, 66-630 Bytnica, tel. (068) 391 50 34
 • Pensjonat "Dalia", Grabin 19, 66-630 Bytnica, tel. (068) 383 14 74
 • Ośrodek turystyczno - wypoczynkowy i kolonijny dla dzieci "Dora" nad jez. Gryżyńskim, tel. (068) 391 50 83
 • Pensjonat "LECH" położony na skraju Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, tel. (068) 391 50 83
 • Schronisko Młodzieżowe, Bytnica - Szkoła Podstawowa, tel. (068) 391 57 45
 • Smolary - Nadleśnictwo Bytnica, 66-022 Bytnica, tel. (068) 391 57 68
 • Struga nad Niemką, tel. (068) 383 76 61


 • - Gmina Dąbie

 • Gronów - zajazd, motel "U Szefa"
 • Motel, restauracja "Uroczysko" w Połupinie, tel. (068) 383 62 83
 • Ośrodek wypoczynkowy "Temar" nad jeziorem Wielkim w Dąbiu, tel. (068) 383 21 93


 • - miasto i gmina Gubin

 • OW "Nad Borkiem", Kosarzyn, tel. (068) 359 43 92
 • Hotel Garnizonowy, ul. Kresowa 115, 66-620 Gubin, tel. (068) 359 31 04
 • Dom Turysty PTTK, ul. Obrońców Pokoju 18, 66-620 Gubin, tel. (068) 359 45 19
 • Hotel "Nysa", ul. Dąbrowskiego 23, 66-620 Gubin, tel. (068) 359 50 05
 • Schronisko Młodzieżowe, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin, tel. (068) 359 31 15


 • - Gmina Krosno Odrzańskie

 • Pole namiotowe nad jeziorem Cisek, Radnica Szklarka
 • "Soplicowo" Łochowice (jez. Gibiel) Ośrodek Wypoczynkowy, hotel, camping, pole namiotowe tel. (068) 383 77 28
 • Wojskowy Dom Wczasowy "Łochowice", Camping nr 129, Łochowice, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. (068) 383 86 67
 • Hotel "Odra", ul. Grobla 27, 66-600 Krosno Odrz., tel. (068) 383 50 32
 • Hotel Garnizonowy, ul. 17 Pionierów 11, 66-600 Krosno Odrz., tel. (068) 383 97 00
 • Noclegi "U Władka", ul. Obrońców Stalingradu 30a, 66-600 Krosno Odrz., tel. (068) 383 57 63


 • - Gmina Maszewo

 • Rzeczyca - Pałacyk Myśliwski, 66-613 Radomicko, tel. (068) 383 16 23
 • Wyczółkowo - Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy, tel. (068) 383 13 91


 • szlaki turystyki pieszej na terenie
  powiatu krośnieńskiego
  (oznakowane przez PTTK)


  kolor szlaku trasa km
  czarny (Rynna Gryżyny) - Ołobok bunkier ze śluzą - jezioro Niesłysz - Kalinowo - Błonie - Gryżyna - Grabin - pn. kraniec jez. Jelito - Stacja PKP - Radnica 26
  czerwony Dychów - Bronków - Grochów - Grabków - Lubsko 38
  czerwony Krosno Odrz. - Łochowice - Czetowice - Skórzyn - Radomicko - Rzeczyca - Drzeniów - Sądów - Rzepin 60
  niebieski Pliszka PKP - Debrznica - jez. Karasienko - Torzym PKP 19
  niebieski Krosno Odrz. - Bielów - Struga - Bytnica - jezioro Głębokie - Radnica 28
  zielony Koperno - Jazów - Luboszyce - Węgliny - Suchodół - Brody 17
  zielony Pliszka PKP - trasa wzdłuż rzeki Pliszki i jez. Wielkiego (Wielicko) - Gądków PKP 18
  zielony Szprotawa PKP - Małomice - Pożarów - Dzietrzychowice - Stanów - Nowogród Bobrzański - Podgórzyce - Wysoka - Tarnawa Krośnieńska - Dychów - Krosno Odrz. 97
  żółty Krosno Odrz. - Połupin - Ciemnice - Nietków - Czerwieńsk - Zawada 41  trasy wycieczkowe

  piesze


  Krosno Odrz. - Osiecznica - Łochowice - Krosno Odrz. (18 km)
  Krosno Odrz. - Gostchorze - Krosno Odrz. (14 km)
  Krosno Odrz. - Dąbie - Dychów - Krosno Odrz. (35 km)
  Gubin - Polanowice - Gubin (25 km)
  Trasa wycieczkowa wokół stawów hodowlanych Struga - Czetowice - Bielów - Łochowice - Struga
  Ścieżka przyrodnicza (Gryżyński Park Krajobrazowy) - bezpłatne oprowadzenie wycieczek po terenie G.P.K. przez pracowników parku, tel. (068) 381 21 99. Ścieżka rozpoczyna się i kończy przy ośrodku "Dora" w Gryżynie.


  rowerowe


  Krosno Odrz. - Bytnica - Gryżyna - Grabin - Radnica - Krosno Odrz. (65 km)
  Krosno Odrz. - Bytnica - Pliszka - Trzebiechów - Osiecznica - Krosno Odrz. (70 km)
  Krosno Odrz. - Łagów - Trzebule - Lubiatów - Kosierz - Tarnawa - Bobrowice - Krosno Odrz. (80 km)
  Gubin - Żytowań - Łomy - Chlebowo - Wałowice - Gubin (50 km)
  Bytnica - Gryżyna - Grabin - Bytnica (25 km)
  Bytnica - Smolary Bytnickie - Dobrosułów - Pliszka (20 km)


  szlaki kajakowe


  Odra:
  Nietkowice - Radnica - Krosno Odrz. - Osiecznica - Połęcko - Szydłowo (60 km)

  Bóbr:
  Nowogród Bobrz.- Krzystkowice - Podgórzyce - Żarków - Tarnawa - Bobrowice (52 km)

  Kanał Dychowski:
  Krzywaniec - Krzywa - Łagoda - Dachów - Bobrowice - Dychów (22 km)

  Pliszka:
  Kosobudki - Kijewo - Pliszka - Łapinóg - Sądów - Maczków (22 km)


  Gmina Bobrowice położona jest w południowej części powiatu krośnieńskiego. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 287 Dychów - Żary. Gmina ta jest jedną z najbardziej zalesionych w województwie lubuskim a cały jej teren objęty jest obszarem krajobrazu chronionego.

  Bronków - wieś letniskowa położona między jeziorami Piaszno (25,4 ha) i Bronków (Błeszno) (52,1 ha). W okresie międzywojennym Bronków stanowił ośrodek eksploatacji torfu. Na południe od wsi znajdują się wzniesienia morenowe z Górą Kępniak (112 m. npm.).

  Dychów - wieś na styku Doliny Dolnego Bobru i Doliny Środkowej Odry. Znajduje się tutaj jedna z największych w kraju elektrowni wodnych, a sztucznie utworzone: zbiornik i zalew na rzece Bóbr stwarzają dobre warunki do uprawiania sportów wodnych.
  Copyright © 2000-2024 tomso

  03-07-2018 07:47 - 20.6 kb -0.0083 s