Obiekty krajoznawcze w Polsce (na stopnie KOT) - (w których byliśmy)
lp. miejscowość, obiekt opis Tomek Ela Julia Jakub Jan
1 Augustowski Kanał zbudowany w latach 1824-39, zabytek sztuki inżynierskiej KOT_8_STR_16
2020-02
KOT_4_STR_53
2020-02

KOT_1_STR_62
2020-02
KOT_1_STR_38
2020-02
2 Biskupin rezerwat archeologiczny KOT_5_STR_10
2003-02
KOT_2_STR_36
2003-023 Duszniki Zdrój młyn papierniczy KOT_3_STR_24
1996-08
KOT_1_STR_24
1996-084 Elbląski Kanał zbudowany w latach 1844-60, zabytek sztuki inżynierskiej KOT_4_STR_27
1998-21
KOT_2_STR_28
1998-215 Frombork zespół zabudowań wzgrórza Kopernika KOT_4_STR_26
1998-20
KOT_2_STR_28
1998-206 Gdańsk pole bitwy na Westerplatte KOT_??_STR_??
2021-08
KOT_??_STR_??
2021-08

KOT_??_STR_??
2021-08
KOT_??_STR_??
2021-08
7 Gdańsk zespół Wielkiej Zbrojowni KOT_??_STR_??
2021-08
KOT_??_STR_??
2021-08

KOT_??_STR_??
2021-08
KOT_??_STR_??
2021-08
8 Gdańsk zespół Twierdzy Wisłoujście KOT_??_STR_??
2021-08
KOT_??_STR_??
2021-08

KOT_??_STR_??
2021-08
KOT_??_STR_??
2021-08
9 Gdańsk zabudowa Głównego Miasta KOT_??_STR_??
2021-08
KOT_??_STR_??
2021-08

KOT_??_STR_??
2021-08
KOT_??_STR_??
2021-08
10 Gdańsk ratusz Głównego Miasta KOT_??_STR_??
2021-08
KOT_??_STR_??
2021-08

KOT_??_STR_??
2021-08
KOT_??_STR_??
2021-08
11 Gdańsk kościół Mariacki KOT_??_STR_??
2021-08
KOT_??_STR_??
2021-08

KOT_??_STR_??
2021-08
KOT_??_STR_??
2021-08
12 Gdynia historyczny układ urbanistyczny śródmieścia KOT_8_STR_22
2021-06
KOT_4_STR_59
2021-06

KOT_2_STR_15
2021-06
KOT_1_STR_45
2021-06
13 Gniezno gotycki kościół archikatedralny Wniebowzięcia NMP z pozostałościami budowli romańskiej KOT_4_STR_21
1998-11
KOT_2_STR_22
1998-1114 Gościkowo-Paradyż pocysterski zespół klasztorny KOT_4_STR_9
1997-11
KOT_2_STR_11
1997-1115 Kamień Pomorski zespół katedralny KOT_5_STR_42
2006-21
KOT_2_STR_51
2006-21
KOT_1_STR_12
2006-21


16 Koszuty zespół dworsko-pałacowy KOT_6_STR_48
2014-02
KOT_3_STR_37
2014-02
KOT_2_STR_15
2014-02
KOT_1_STR_11
2014-02

17 Kórnik zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym - nekropolią właścicieli KOT_3_STR_23
1996-05
KOT_1_STR_23
1996-0518 Kraków kościół pw. św. Anny KOT_7_STR_32
2016-09
KOT_4_STR_18
2016-09
KOT_2_STR_33
2016-09
KOT_1_STR_31
2016-09

19 Kraków Sukiennice KOT_7_STR_28
2016-09
KOT_4_STR_16
2016-09
KOT_2_STR_31
2016-09
KOT_1_STR_29
2016-09

20 Kraków Kopiec Kościuszki z otoczeniem KOT_7_STR_30
2016-10
KOT_4_STR_19
2016-10
KOT_2_STR_34
2016-10
KOT_1_STR_32
2016-10

21 Kraków Kościół Mariacki KOT_7_STR_32
2016-09
KOT_4_STR_18
2016-09
KOT_2_STR_33
2016-09
KOT_1_STR_31
2016-09

22 Kraków Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego KOT_7_STR_29
2016-09
KOT_4_STR_17
2016-09
KOT_2_STR_32
2016-09
KOT_1_STR_30
2016-09

23 Kraków zespół klasztorny augustianów KOT_7_STR_30
2016-10
KOT_4_STR_19
2016-10
KOT_2_STR_34
2016-10
KOT_1_STR_32
2016-10

24 Kraków pozostałości obwarowań miejskich KOT_7_STR_28
2016-09
KOT_4_STR_16
2016-09
KOT_2_STR_31
2016-09
KOT_1_STR_29
2016-09

25 Kraków zabudowa Wzgórza Wawelskiego KOT_7_STR_29
2016-09
KOT_4_STR_17
2016-09
KOT_2_STR_32
2016-09
KOT_1_STR_30
2016-09

26 Kraków zespół klasztorny jezuitów KOT_7_STR_28
2016-09
KOT_4_STR_16
2016-09
KOT_2_STR_31
2016-09
KOT_1_STR_29
2016-09

27 Kraków zabudowa Śródmieścia KOT_7_STR_28
2016-09
KOT_4_STR_16
2016-09
KOT_2_STR_31
2016-09
KOT_1_STR_29
2016-09

28 Krzeszów w Sudetach zespół opactwa cystersów KOT_3_STR_23
1996-06
KOT_1_STR_23
1996-0629 Ląd nad Wartą zespół dawnego opactwa cystersów KOT_7_STR_26
2016-06
KOT_4_STR_14
2016-0630 Lidzbark Warmiński zespół zamkowy KOT_4_STR_26
1998-19
KOT_2_STR_27
1998-1931 Lubiń k. Kościana zespół opactwa benedyktynów KOT_7_STR_24
2016-03
KOT_4_STR_12
2016-03
KOT_2_STR_28
2016-03
KOT_1_STR_26
2016-03

32 Malbork zamek krzyżacki KOT_4_STR_27
1998-22
KOT_2_STR_29
1998-2233 Ostrów Lednicki ruiny palatium (zamku książęcego z X w.) KOT_4_STR_7
1997-09
KOT_2_STR_8
1997-09
KOT_1_STR_35
2010-03


34 Oświęcim Muzeum Zagłady KOT_7_STR_15
2015-09
KOT_3_STR_43
2015-09
KOT_2_STR_21
2015-09
KOT_1_STR_18
2015-09

35 Poznań kościół katedralny pw. św. Piotra i Pawła z pozostałościami kamiennej bazyliki przedromańskiej KOT_4_STR_19
1996-18
KOT_2_STR_21
1996-1836 Poznań Ratusz Staromiejski (obecnie Muzeum Historii Miasta Poznania) KOT_3_STR_34
1996-04
KOT_1_STR_35
1996-0437 Poznań pojezuicki kościół farny św Stanisława przy ulicy Gołębiej KOT_4_STR_19
1998-02
KOT_2_STR_20
1998-0238 Pszczyna pałac (dawny zamek gotycki) będący siedzibą Muzeum Wnętrz KOT_7_STR_15
2015-08
KOT_3_STR_43
2015-08
KOT_2_STR_20
2015-08
KOT_1_STR_18
2015-08

39 Rogalin zespół pałacowy z ogrodem i parkiem KOT_3_STR_21
1996-03
KOT_1_STR_21
1996-03
KOT_1_STR_14
2007-02
KOT_1_STR_50
2018-08
KOT_1_STR_24
2018-08
40 Rydzyna założenie rezydencjonalno-urbanistyczne KOT_3_STR_12
1995-11
KOT_1_STR_12
1995-1141 Święta Lipka sanktuarium pielgrzymkowe KOT_4_STR_25
1998-18
KOT_2_STR_27
1998-1842 Tarnowskie Góry Sztolnia Czarnego Pstrąga KOT_1_STR_32
1986-17
43 Tarnowskie Góry podziemia zabytkowej Kopalni Srebra KOT_1_STR_32
1986-17
44 Warszawa zespół pałacowo-parkowy Łazienki KOT_7_STR_50
2018-05
KOT_4_STR_37
2018-05

KOT_1_STR_49
2018-05
KOT_1_STR_22
2018-05
45 Warszawa Stare Miasto KOT_7_STR_49
2018-04
KOT_4_STR_36
2018-04

KOT_1_STR_48
2018-04
KOT_1_STR_21
2018-04
46 Warszawa zespół stacji filtrów Williama Lindleya KOT_7_STR_49
2018-05
KOT_4_STR_36
2018-05

KOT_1_STR_48
2018-05
KOT_1_STR_22
2018-05
47 Wieliczka zabytkowa kopalnia soli KOT_7_STR_30
2016-10
KOT_4_STR_19
2016-10
KOT_2_STR_34
2016-10
KOT_1_STR_32
2016-10

48 Wrocław zespół zabudowy Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej KOT_7_STR_57
2019-03
KOT_4_STR_44
2019-03

KOT_1_STR_54
2019-03
KOT_1_STR_29
2019-03
49 Wrocław Hala Stulecia (Hala Ludowa) KOT_7_STR_59
2019-04
KOT_4_STR_46
2019-04

KOT_1_STR_55
2019-04
KOT_1_STR_31
2019-04
50 Wrocław Ratusz Staromiejski KOT_7_STR_58
2019-03
KOT_4_STR_45
2019-03

KOT_1_STR_53
2019-03
KOT_1_STR_30
2019-03
51 Wrocław Katedra pw. św. Jana Chrzciciela KOT_7_STR_57
2019-03
KOT_4_STR_44
2019-03

KOT_1_STR_54
2019-03
KOT_1_STR_29
2019-03
52 Zamość XVI - wieczny zespół kolegiacki KOT_7_STR_31
2016-11
KOT_4_STR_20
2016-11
KOT_2_STR_35
2016-11
KOT_1_STR_33
2016-11

53 Zamość zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy KOT_7_STR_31
2016-11
KOT_4_STR_19
2016-11
KOT_2_STR_35
2016-11
KOT_1_STR_33
2016-11

54 Żagań zespół pałacowy KOT_1_STR_35
1986-21

KOT_1_STR_29
2009-09