Obiekty krajoznawcze w Polsce w których byliśmy (na stopnie KOT)
lp. miejscowość, obiekt opis Jakub
1 Augustowski Kanał zbudowany w latach 1824-39, zabytek sztuki inżynierskiej KOT_1_STR_62
2020-02
2 Gdańsk pole bitwy na Westerplatte KOT_??_STR_??
2021-08
3 Gdańsk zespół Wielkiej Zbrojowni KOT_??_STR_??
2021-08
4 Gdańsk zespół Twierdzy Wisłoujście KOT_??_STR_??
2021-08
5 Gdańsk zabudowa Głównego Miasta KOT_??_STR_??
2021-08
6 Gdańsk ratusz Głównego Miasta KOT_??_STR_??
2021-08
7 Gdańsk kościół Mariacki KOT_??_STR_??
2021-08
8 Gdynia historyczny układ urbanistyczny śródmieścia KOT_2_STR_15
2021-06
9 Koszuty zespół dworsko-pałacowy KOT_1_STR_11
2014-02
10 Kraków Kopiec Kościuszki z otoczeniem KOT_1_STR_32
2016-10
11 Kraków zespół klasztorny jezuitów KOT_1_STR_29
2016-09
12 Kraków zespół klasztorny augustianów KOT_1_STR_32
2016-10
13 Kraków zabudowa Śródmieścia KOT_1_STR_29
2016-09
14 Kraków pozostałości obwarowań miejskich KOT_1_STR_29
2016-09
15 Kraków kościół pw. św. Anny KOT_1_STR_31
2016-09
16 Kraków Sukiennice KOT_1_STR_29
2016-09
17 Kraków Kościół Mariacki KOT_1_STR_31
2016-09
18 Kraków Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego KOT_1_STR_30
2016-09
19 Kraków zabudowa Wzgórza Wawelskiego KOT_1_STR_30
2016-09
20 Lubiń k. Kościana zespół opactwa benedyktynów KOT_1_STR_26
2016-03
21 Oświęcim Muzeum Zagłady KOT_1_STR_18
2015-09
22 Pszczyna pałac (dawny zamek gotycki) będący siedzibą Muzeum Wnętrz KOT_1_STR_18
2015-08
23 Rogalin zespół pałacowy z ogrodem i parkiem KOT_1_STR_50
2018-08
24 Toruń zabudowa Starego i Nowego Miasta KOT_2_STR_22
2023-03
25 Toruń Ratusz Staromiejski KOT_??_STR_??
2023-03
26 Toruń bazylika pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty KOT_??_STR_??
2023-03
27 Toruń kościół pw. NMP KOT_??_STR_??
2023-03
28 Toruń kościół pw. św. Jakuba KOT_??_STR_??
2023-03
29 Toruń kamienica pod Gwiazda (obecnie Muzeum Okręgowe) KOT_??_STR_??
2023-03
30 Warszawa zespół stacji filtrów Williama Lindleya KOT_1_STR_48
2018-05
31 Warszawa Stare Miasto KOT_1_STR_48
2018-04
32 Warszawa zespół pałacowo-parkowy Łazienki KOT_1_STR_49
2018-05
33 Wieliczka zabytkowa kopalnia soli KOT_1_STR_32
2016-10
34 Wrocław zespół zabudowy Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej KOT_1_STR_54
2019-03
35 Wrocław Katedra pw. św. Jana Chrzciciela KOT_1_STR_54
2019-03
36 Wrocław Ratusz Staromiejski KOT_1_STR_53
2019-03
37 Wrocław Hala Stulecia (Hala Ludowa) KOT_1_STR_55
2019-04
38 Zamość XVI - wieczny zespół kolegiacki KOT_1_STR_33
2016-11
39 Zamość zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy KOT_1_STR_33
2016-11