Obiekty krajoznawcze w Polsce w których byliśmy (na stopnie KOT)
lp. miejscowość, obiekt opis Julia
1 Kamień Pomorski zespół katedralny KOT_1_STR_12
2006-21
2 Koszuty zespół dworsko-pałacowy KOT_2_STR_15
2014-02
3 Kraków Kopiec Kościuszki z otoczeniem KOT_2_STR_34
2016-10
4 Kraków zespół klasztorny jezuitów KOT_2_STR_31
2016-09
5 Kraków zespół klasztorny augustianów KOT_2_STR_34
2016-10
6 Kraków zabudowa Śródmieścia KOT_2_STR_31
2016-09
7 Kraków zabudowa Wzgórza Wawelskiego KOT_2_STR_32
2016-09
8 Kraków pozostałości obwarowań miejskich KOT_2_STR_31
2016-09
9 Kraków kościół pw. św. Anny KOT_2_STR_33
2016-09
10 Kraków Sukiennice KOT_2_STR_31
2016-09
11 Kraków Kościół Mariacki KOT_2_STR_33
2016-09
12 Kraków Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego KOT_2_STR_32
2016-09
13 Lubiń k. Kościana zespół opactwa benedyktynów KOT_2_STR_28
2016-03
14 Ostrów Lednicki ruiny palatium (zamku książęcego z X w.) KOT_1_STR_35
2010-03
15 Oświęcim Muzeum Zagłady KOT_2_STR_21
2015-09
16 Pszczyna pałac (dawny zamek gotycki) będący siedzibą Muzeum Wnętrz KOT_2_STR_20
2015-08
17 Rogalin zespół pałacowy z ogrodem i parkiem KOT_1_STR_14
2007-02
18 Wieliczka zabytkowa kopalnia soli KOT_2_STR_34
2016-10
19 Zamość zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy KOT_2_STR_35
2016-11
20 Zamość XVI - wieczny zespół kolegiacki KOT_2_STR_35
2016-11
21 Żagań zespół pałacowy KOT_1_STR_29
2009-09